من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

پروازی از جنس دیگر

شنبه 7 اردیبهشت 1392 ساعت 12:09 ق.ظ

کبوتر عزیزی که عاشقِ باز شده اید
لطفاً کمر بند خود را محکم ببندید
این آسمان ناهموار است
...
پرواز خوبی را برایتان آرزو مندیم

 در گودر دنبال کنید