من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

تقدیر

چهارشنبه 11 اردیبهشت 1392 ساعت 06:34 ب.ظ
مال ما زود، تَقِش درومد
در حقیقت تقزود بود نه تقدیر

 در گودر دنبال کنید