من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

تنهایی

جمعه 31 خرداد 1392 ساعت 08:07 ق.ظ

توی این شهر که همه سلام آشنایی می دهند، کاش...
غریبه ی کسی بودم 

 در گودر دنبال کنید