من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

بیچاره دل من

شنبه 1 تیر 1392 ساعت 07:32 ب.ظ

به چشم ها و دستهایت بگو با هم به یک تفاهم برسند
دلم از دستت پر است و ...
نگاه هایت توی دلم را خالی می کند

 در گودر دنبال کنید