من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

زود برگرد

چهارشنبه 5 تیر 1392 ساعت 07:54 ب.ظ

در انتظار آن چشم بندی که با دست هایت از پشت سر، برایم درست می کنی

در انتظار لمس دست هایی که فقط می تواند مال تو باشد.
در انتظار رسیدنت
...
پشت به جاده نشسته ام 

 در گودر دنبال کنید