من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

نه هر که سر بتراشد قلندری داند

جمعه 28 تیر 1392 ساعت 10:51 ق.ظ

به پاهای کسی که" سری توی سر ها در آورده" نگاه کنید
گاهی، برای یک سروگردن بالاتر بودن 
باید کمری را شکست
... و روی آن ایستاد

 در گودر دنبال کنید