من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

توقع بیجا

یکشنبه 30 تیر 1392 ساعت 08:00 ب.ظ

خودت را خسته نکن

اینجا، هزار بار هم که بگویی " دستم نمک ندارد"
به کسی بر نمی خورد که هیچ
برای نمک پاشیدن روی زخم های دستت، عجله هم دارند

 در گودر دنبال کنید