من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

اتحاد

یکشنبه 3 شهریور 1392 ساعت 10:05 ب.ظ
هر کسی باشی مهم نیست
مجبورت می کنند سر به زیر شوی
...قطره ها اگر باران شوند

 در گودر دنبال کنید