من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

پرسرعتم کجا بود

دوشنبه 11 شهریور 1392 ساعت 12:17 ب.ظ

از نظر اینجانب تبلیغ اینترنت پرسرعت در ایران مثل تبلیغ سشوار برای یه جماعت کچله

 در گودر دنبال کنید