من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

تسلیم

شنبه 20 مهر 1392 ساعت 03:14 ب.ظ
حریفش نمیشیم
بذار روزگار با ما حال کنه

 در گودر دنبال کنید