من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

نپیچ

سه‌شنبه 30 مهر 1392 ساعت 02:27 ب.ظ

به آخر جاده رسیدم. تنها...
یادم افتاد جایی نوشته بود"پیچ خطرناک"
ربطی به جاده نداشت. منظورش تو بودی
 در گودر دنبال کنید