من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

پرخاطره

شنبه 30 آذر 1392 ساعت 08:00 ق.ظ
باید بزرگترش را بخرم
خاطراتت توی این چمدان، جا نمیشود

 در گودر دنبال کنید