من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

سلام بودار

پنج‌شنبه 10 بهمن 1392 ساعت 08:00 ق.ظ

سلام...

در را باز می کنی ؟

بی طمع نیست، بوی خوش آشنایی دارد این سلام بودار

از من نترس. دست هایم را نگاه کن.

من تازه وارد قصه تو شده ام، حبه انگور

 در گودر دنبال کنید