من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

دلتنگتم. . .

شنبه 12 بهمن 1392 ساعت 09:49 ب.ظ
شیر و لبنیات زیاد مصرف کن 
یا سعی کن چاقتر شوی
یا دعا کن خدا به دادت برسد تا ...
در آغوش دلتنگی های من استخوان هایت نشکند

 در گودر دنبال کنید