X
تبلیغات
رایتل
من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

چیزی نشده

چهارشنبه 23 بهمن 1392 ساعت 09:23 ب.ظ

توی بازار همه می گفتند « پدرت آدم سر سنگینی ست »
توی خانه مادرم می گفت « دستهایش سنگین تر است »
توی محل همه می گفتند « مادرت آدم چشم و رو داریست»
توی خانه پدرم می گفت « چشم و رو ندارد...
پدرم راست می گفت. چشم و روی مادر همیشه زیر چادرش پنهان بود

مادرم دروغ می گفت ... همیشه...
دروغ هایش بزرگ بودند خیلی بزرگ... در کوتاهترین جمله ها
...«چیزی نشده»...

 در گودر دنبال کنید