من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

زلف بر باد مده

یکشنبه 7 اردیبهشت 1393 ساعت 08:40 ق.ظ

کارْدستی مرا پریشان نکن...

گیسوانت دستباف است 

 در گودر دنبال کنید