من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

بی خوابی

یکشنبه 21 اردیبهشت 1393 ساعت 02:02 ق.ظ

تو و رؤیاهایت که شاهدید...عاقل و بالغی بیاید، صیغه بخواند

خواب بر چشمم حلال شود 
...

همه ی بیداریم کبیره شد

 در گودر دنبال کنید