من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

داغ ببوس

چهارشنبه 24 اردیبهشت 1393 ساعت 02:13 ب.ظ

مخاطب خاصی که تب دار شده را 

باید در آغوش گرفت 

باید بوسیدش...داغِ داغ، تا از دهن نیفتاده
این ها فقط عشقشان مسری ست

...
دکتر ها مزخرف می گویند 

 در گودر دنبال کنید