من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

کمی بیشتر بمان

جمعه 26 اردیبهشت 1393 ساعت 08:00 ق.ظ

به آن خانمی که مسافران را صدا می کند بگویید

من هنوز با این مسافر تسویه حساب نکرده ام

این" لعنتی" آغوش های زیادی به من بدهکار است

کاش جز قلبم همه جا ممنوع الخروج بودی 

...

چرا این هواپیما تأخیر ندارد

 در گودر دنبال کنید