من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

to be or not to be

جمعه 2 خرداد 1393 ساعت 12:44 ب.ظ
بی همگان به سر شود، بی تو که کاری نداره 

 در گودر دنبال کنید