من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

دماغ عملی

یکشنبه 11 خرداد 1393 ساعت 01:30 ب.ظ

یک بعضی هایی هم هستند که قلبشان مجروح است

ولی چسبش را چند سانت بالاتر میزنند 

 در گودر دنبال کنید