من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

هنوز هم

پنج‌شنبه 22 خرداد 1393 ساعت 10:26 ق.ظ

با یک ترس شروع می شود

بعد

خجالت می کشی

بعد

خوشحال کردنت که کاری ندارد

بعد

دلخور می شوی

بعد 

غمگین 

بعد

اشک میریزی توی تنهایی ِ اتاقت

بعد

...

تف می اندازی تو صورتش

همیشه باید به اولین حس اعتماد کرد

ترس یعنی فرار

هنوز هم با این سن و سال خرِ دل می شوی

 در گودر دنبال کنید