من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

توهم ارتفاع

یکشنبه 25 خرداد 1393 ساعت 09:56 ق.ظ

گفت «از سرت هم زیادیم» 

دمش را چیدم

...

الان کوتاه آمده 

 در گودر دنبال کنید