من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

میروم اما عقب سر نگران

شنبه 14 تیر 1393 ساعت 12:09 ق.ظ

دنبالم نیا. اسیر میشم 

 در گودر دنبال کنید