من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

رابطه ها مثل نوار قلب هستند

سه‌شنبه 24 تیر 1393 ساعت 08:41 ب.ظ

رابطه ها پر از پستی و بلندی هستند

درست مثل نوار قلب

رابطه ای با سکوت دوطرف

مثل یک خط صافـــــــــــــــــزنده نیست

 در گودر دنبال کنید