من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

تو خود ریزی

جمعه 27 تیر 1393 ساعت 08:14 ب.ظ

از بس هر چی گفته ریختم تو خودم

شکل سطل آشغال شدم

 در گودر دنبال کنید