من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

این 3 تا

شنبه 28 تیر 1393 ساعت 08:24 ق.ظ

کاش تو که میرسیدی خوابشان می برد

و وقتی که میرفتی، از سرُ کول هم بالا می رفتند

تو با این عقربه های زبان نفهم حرف بزن

...

کمی لج بازی یادشان بده

 در گودر دنبال کنید