من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

کثیف

چهارشنبه 1 مرداد 1393 ساعت 07:47 ب.ظ
برو دوش بگیر... 
بوی گند رفتن میدی...

 در گودر دنبال کنید