من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

لطفا موت فرمایید دوست عزیز :/

دوشنبه 27 مرداد 1393 ساعت 03:23 ب.ظ

ظالمی را خفته دیدم right now

گفتم ای بمیری ..من راحت شم 

 در گودر دنبال کنید