من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

عشق سیاست زده

شنبه 1 شهریور 1393 ساعت 10:23 ب.ظ

سازمان ملل. . .سازمان حقوق بشر...مصر

کدام را واسطه کنم تا به میز مذاکرات برگردی

...

همه گزینه هایت را روی میز بگذار

 در گودر دنبال کنید