من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

یک شلیک

پنج‌شنبه 6 شهریور 1393 ساعت 02:10 ب.ظ

دستش را جلوی دهنش لوله کرد

آرام تو گوشم گفت "نه"

....

یک شلیک با صداخفه کن

مثل همه قاتل های حرفه ای

 در گودر دنبال کنید