من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

مخفی کاری

جمعه 28 شهریور 1393 ساعت 02:26 ب.ظ

عشق را در پستوی خانه نهان کردم

بو کشید و پیدا کرد

...

چشمهاش سگ داشت

 در گودر دنبال کنید