من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

هواشناسی

شنبه 5 مهر 1393 ساعت 07:30 ب.ظ

هوات،هوای رفتن شده بود

من اما...

به هواشناسی اعتقاد نداشتم

 در گودر دنبال کنید