من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

زلف سیاهش

چهارشنبه 23 مهر 1393 ساعت 06:29 ب.ظ
دارم از زلف سیاهش گله چندان که رفتم شکایت کردم وکیل هم گرفتم حالشو میگیرم

 در گودر دنبال کنید