من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

بالشت ها

دوشنبه 12 آبان 1393 ساعت 11:09 ق.ظ

گاه از اشک های چشم عاشقی بی خواب

گاه از آب دهان بی خیالی خوش خواب

...

بالشت ها همیشه خیسند

 در گودر دنبال کنید