من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

سهراب مطلقه

یکشنبه 25 آبان 1393 ساعت 08:59 ق.ظ

هر کجا هستم، باشم
نان آف یور بیزینس

مزرعه، باغ، زمین...

هرچه تملک دارم

همگی سهم خودت

آسمان سهم من است

حرف مردم !!!

. . . 

حرف مردم چه اهمیت دارد


 در گودر دنبال کنید