من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

عدالت. . .

دوشنبه 26 آبان 1393 ساعت 08:34 ق.ظ

برای آتش سوزی، برای سرقت
دل تو را بیمه نمی کنند
مردان این شهر ولی
...
با بیمه مسئولیت به دنیا می آیند

 در گودر دنبال کنید