من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

غربت در خانه

سه‌شنبه 27 آبان 1393 ساعت 11:32 ق.ظ

قبل از تولد پدرم ترکمان کرده بود
برادرم را در زندان می دیدم
و پسرم، در خانه دیگری بزرگ شد

...

هیچ وقت در خانه ما مردی نبود

نه...چرا ...بود....

شوهرم....

یک شب

 در گودر دنبال کنید