من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

مرنجان

یکشنبه 16 آذر 1393 ساعت 01:22 ق.ظ

مرنجان دلم را 

که این مرغ، وحشی نیست

به قول شازده کوچولو

" اهلی" تو شده

 در گودر دنبال کنید