من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

مقصر نمایی

دوشنبه 20 بهمن 1393 ساعت 11:03 ب.ظ

مثل چاقوی قصه ابراهیم پیامبر 

نبریدن من از تو را  

چیزی باید به گردن بگیرد

 در گودر دنبال کنید