من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

شط ِ رنج

جمعه 25 اردیبهشت 1394 ساعت 11:55 ب.ظ

ماتِ رُخت، شده بودم

چه می دانستم...

دلتنگ کسی هستی که ترا کیش کرده 

 در گودر دنبال کنید