من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

لب شکری

دوشنبه 8 تیر 1394 ساعت 11:12 ق.ظ

بین قطاب و گز و نقلِ محلــــی ساده است

حدس اینکه طعم لب های تو چندم میشود


"جواد منفرد"

 در گودر دنبال کنید