من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

دور گردون و اینجور مسائل

چهارشنبه 14 مرداد 1394 ساعت 12:52 ق.ظ

دور گردون گر دو روزی بر مراد ما نرفت...

دُنت وُری. 

لماذا 

چون 363 روز بقیه هم همینه

 در گودر دنبال کنید