من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

تظاهر

جمعه 16 مرداد 1394 ساعت 01:05 ب.ظ

راس پولدارک:  کی این بلا رو سرت آورده؟

دختر: . . . 

راس پولدارک : گفتم کی این بلا رو سرت آورده ؟

دختر : پدرم

راس پولدارک : پدرت!. . .دوسش داری؟

دختر: خدا گفته باید داشته باشم

(Poldark (TV Series

 در گودر دنبال کنید