من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

محکوم

پنج‌شنبه 2 مهر 1394 ساعت 11:36 ق.ظ

مثل یک محکوم به مرگ ، یک روز صبح بیدارم می کنند

 عکسی را نشانم می دهند

...

خوشبخت ترین مرد دنیا کنار تو ایستاده

 در گودر دنبال کنید