من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

گولدن دریم

سه‌شنبه 7 مهر 1394 ساعت 08:24 ق.ظ
تا چشم کار می کند فقط من هستم و تو
حرفی جز سکوت بین ما نیست
توی چشم هایت زل می زنم
صورتم را جلو می آورم
چشمهایت را می بندی
نزدیکتر
چشمهایم را می بندم
. . .
صدای خنده شان بیدارم می کند

 در گودر دنبال کنید