من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

تهِ خط

پنج‌شنبه 23 مهر 1394 ساعت 08:00 ق.ظ

تابلو ندارد

توی هیچ نقشه ای هم نیست

«نه» را که شنیدی، پیاده شو

«تهِ خط»...دقیقاً همانجاست

 در گودر دنبال کنید