من نقش اول این جملات نیستم . اینها صرفاْ تراوشات ذهنیست ...

گانْ ویت دِ وینْدْ

جمعه 24 مهر 1394 ساعت 08:48 ق.ظ

ترکم کرد...

دیگر چیزی برای از دست دادن ندارم

. . . 

همه چیزم بود.

 در گودر دنبال کنید